اکبر ابراهیمی گندمانی

وبلاگ شخصی معلمی که در جست و جوی بهترین هاست

اکبر ابراهیمی گندمانی

وبلاگ شخصی معلمی که در جست و جوی بهترین هاست

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

۲۳
ارديبهشت1*  خدایا   من لذت گناه را ترک می کنم  . در  مقابل تو  هم  تحریم  لذت مناجات  را از من بردار


 


2* خدایا  من کسانی که تو دوستشان نداری را ترک می کنم و در مقابل تو لذت با خود بودن را به من بده 3* خدایامن پناهگاه شیطان را ترک می کنم و تو در مقابل پناهگاه امن خودت را به من بده

 

 


امروز روز اول مذاکرات است


 

خدایا ... برای شفاف سازی و راستی آزمایی گام اول را من بر می دارمو سانتی فیوژهای گناه را که شیطان در وجودم برپا کرده ، یکی یکی و با کمک تو از کار می اندازم . هسته ی


 

درونی ام را خودت غنی سازی کن و در کنار این معترفم که :

 

 

و ما توفیقی الا بالله هست یعنی : باید تو بخواهی و در عین حال معتقدم

 

 

آدم شدن حق مسلم ماست

 


 

   • akbar ebrahimi